Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Velenicích

Úvodní stránka

O našem sboru

Kontakt

Fotogalerie

Chcete nám pomoci?

Dokumenty

Archiv

Veselím se z toho, že mi říkáno bývá: Pojďme do domu Hospodinova!
                   (Žalm 122,1)

Srdečně vás vítáme na stránkách farního sboru ČCE ve Velenicích!

Bohoslužby se konají každou první a třetí neděli v měsíci od 8.30 hodin v kostele.


Červnový koncert

Iuventus, gaude!, mezinárodně úspěšný dětský sbor, vystoupí ve Velenickém kostele.

Koncert se bude konat v neděli 25. 6. 2017 od 17:00.

Všichni jste srdečně zváni.

Vstupné dobrovolné.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


Alfréd Strejček a Jitka Molavcová opět ve Velenicích

Charitativní koncert se bude konat 14. května 2017 ve 14:00 hodin.

Gotické variace v podání Alfréda Strejčka a Jitky Molavcové zazní v evangelickém kostele ve Velenicích.

Všichni jste srdečně zváni.

Vstupné dobrovolné.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


Velikonoční koncert

Velikonoční koncert se bude konat 22. dubna 2017 v 16:00 hodin.

Barokní hudbu Adama Michny z Otradovic zazpívá Eliška Šeráková - Tesařová.

Všichni jste srdečně zváni.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dofinancování opravy varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


Jarní koncert

Jarní koncert se bude konat 18. března 2017 v 16:00 hodin.

Svým krásným sopránem nás potěší Jana Ryklová, na harfu zahraje Zbyňka Šolcová.

Všichni jste srdečně zváni.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dofinancování opravy varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


30. sbormistrovský kurz

30. sbormistrovský kurz se konal 24. - 26. 2. 2017 v Bystřici pod Hostýnem.

Z velenického sboru se zúčastnil br. Pavel Fér a z libický sbor reprezentovala Lucie Kotková.

Koncert na závěr kurzu zde.


Informace ze sborového života

Od čtvrtka 9. 2. 2015 v 18:15 hodin se každý týden ve stejnou dobu až do Velikonoc konají na faře v Libici nad Cidlinou biblické hodiny.

V neděli 19. 2. bude ve Velenicích kázat br. farář Ondřej Zikmund z Kutné Hory.

V neděli 12. 3. ve 14:30 hodin se bude konat při bohoslužbách v libickém kostele instalace seniorátního kurátora Pavla Pistora. Kázat bude 1. náměstek synodního seniora br. Pavel Pokorný.

V neděli 19. 3. v 8:30 hodin se na velenické faře uskuteční výroční sborové shromáždění.


Vánoční dopis a rozpis bohoslužeb

Přečtěte si vánoční dopis a navštivte některou z pořádaných akcí.

Klidné a požehnané vánoční svátky přeje velenické staršovstvo.

Dopis ke stažení na tomto odkazu.


Vánoční koncert

Vánoční koncert se bude konat 10. prosince 2016 v 16:00 hodin.

Tradičně vystoupí Komorní hradecké tucteto. Zazní vánoční duchovní hudba, černošské spirituály, koledy a jiné.

Všichni jste srdečně zváni. Kostel bude vytápěn

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dofinancování opravy varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.

zde naleznete stránky tucteta.


Duchovní kuchyně s Martinem T. Zikmundem

Náš administrátor Martin T. Zikmund byl hostem v pořadu České televize Duchovní kuchyně.

V díle o protestantství vysvětloval rozdíly mezi Kalvinem a Lutherem.

Záznam naleznete na tomto odkazu.


Kostel i varhany jsou opraveny!!!

Děkujeme Všem za podporu celých 6 let, kdy probíhala oprava kostela a varhan.

Celkové náklady přesáhly částku 6 mil. Kč.

Slavnostní bohoslužby a varhanní koncert se konal v neděli 2. 10. 2016 za účasti 1. náměstka synodního seniora Pavla Pokorného, varhaníka a sbormistra Ladislava Moravetze a pěveckého sboru ECHO Zlín.

Varhany můžete slyšet při pravidelných bohoslužbách.

Fotografie z koncertu zde.


Slavnostní bohoslužby a VARHANNÍ KONCERT

Celkovou opravu kostela a generální opravu varhan oslavíme 2. října 2016 ve 14:00 hodin v kostele ve Velenicích

Bohoslužby povede 1. náměstek synodního seniora Pavel Pokorný, na varhany zahraje celocírkevní kantor Ladislav Moravetz a zaspívá pěvecký sbor ECHO Zlín.

Všichni jste srdečně zváni.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na dofinancování opravy varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


!!!POZOR!!! Koncert začíná ve 20:00 hod.

ZAČÁTEK KONCERTU SE POSOUVÁ NA 20:00 hod.

Bohuš Matuš opět ve Velenicích!!

Bohuš MATUŠ a Jana RYKLOVÁ opět podpoří opravu varhan v místním kostele.

Charitativní koncert se koná v sobotu 6.8.2016 od 18 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


Velenice oslavily Karla IV.

Štěpán RAK, Alfréd STREJČEK a Jana RYKLOVÁ oslavli 700. výročí narození KARLA IV.

Charitativní koncert se konal v sobotu 23.4.2016 od 17 hodin.

Přijďte do velenického kostela na jedinečný kulturní zážitek.

Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu varhan.

Plakát ke stažení na tomto odkazu.


 

VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI K NÁVŠTĚVĚ BOHOSLUŽEB!